Πολιτική Cookies

1. Ορισμός. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή/συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού  τόπου «protovouliaad.gr» μέσω των φυλλομετρητών (browsers) π.χ. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κλπ. Τα Cookies περιέχουν γράμματα και αριθμούς και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης, καθώς και για στατιστικές αναλύσεις που επιτρέπουν την αντίληψη πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον δικτυακό  τόπο και βοηθούν στην βελτίωση της δομής και του περιεχόμενου του. Τα Cookies δεν είναι προγράμματα και δεν βλάπτουν τη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, επίσης δεν μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στη συσκευή του επισκέπτη.

2. Είδη.
Session Συνεδρίας. Τα Cookies συνεδρίας (session) είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του δικτυακού  τόπου και επιτρέπουν την περιήγηση στις περιοχές όπου απαιτείται πιστοποίηση και χρήση σε καλάθι αγοράς, όπου αυτό παρέχεται. Χωρίς την χρήση αυτών των Cookies δεν εξασφαλίζεται αποτελεσματική λειτουργία του δικτυακού  τόπου.
Cookies Επιδόσεων. Τα Cookies επιδόσεων (performance) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν περιεχόμενο του δικτυακού  τόπου, πχ ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Μέσω αυτών των Cookies συλλέγονται συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Cookies Λειτουργικότητας. Τα Cookies λειτουργικότητας (operational) επιτρέπουν στον δικτυακό τόπο να αποθηκεύει τις επιλογές του χρήστη πχ όνομα, τη γλώσσα, την διεύθυνση ή την περιοχή του, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, πχ προβολή ενός βίντεο. Ή μη αποδοχή αυτών των Cookies, μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα του δικτυακού  τόπου και να περιορίσει την πρόσβαση του επισκέπτη σε κάποιο περιεχόμενο.

3. Έλεγχος Cookies. Ο επισκέπτης μπορεί να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του, ώστε να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα Cookies. Επισημαίνεται όμως ότι κάποιες λειτουργίες του δικτυακού  τόπου είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξει την απόρριψη αυτών των Cookies, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

4. Πληροφορίες. Για περισσότερη αναλυτική και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα Cookies, στον σύνδεσμο www.aboutcookies.org υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων και οδηγιών για την παραμετροποίηση και προσαρμογή των περισσότερων σύγχρονων φυλλομετρητών σελίδας (browsers).

*** Τελευταία ενημέρωση 15/3/2019