Στήριξε εθελοντικά την προσπάθεια μας,
βοήθησε μας να διαμορφώσουμε το μέλλον στην πόλη μας,
να πετύχουμε αυτό που μας αξίζει

ΦΟΡΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ