Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών, οφείλουμε να αναδείξουμε τον πολύπλευρο ρόλο του εκπαιδευτικού. Καθημερινά συναναστρέφεται με τα παιδιά μας, δίνοντάς τους οικογενειακά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά ερεθίσματα. Διαπαιδαγωγεί, ενθαρρύνει και καθοδηγεί, έχοντας κύριο μέλημα την επιτυχία και το μέλλον ενός παιδιού! Είναι παρατηρητής, ψυχολόγος, ακροατής, φίλος.