Τέλος στην υποκρισία, θέλουμε πολιτική με αρχές και αξίες!

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πρώτο, και κύριο ζήτημα, που απασχόλησε το σώμα, ήταν η ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, μετά από σχετική εισήγηση της διαπαραταξιακής Αθλητικής Επιτροπής.