Απόφαση κόλαφος για τη διοίκηση Ανδρούτσου σχετικά με τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Άγιος Δημήτριος 29.08.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση κόλαφος για τη διοίκηση Ανδρούτσου σχετικά με τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από προσφυγή δημοτικών συμβούλων και δημοτών της πόλης μας, να ακυρώσει την απόφαση 224/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου αποτελεί μια απόφαση-κόλαφο για τη διοίκηση Ανδρούτσου με επιπτώσεις που ακόμα δεν έχουν αναδειχθεί στις συνολικές τους διαστάσεις.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ορίζει ότι, λόγω δικαστικής απόφασης που ήρε τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που είχε επιβληθεί από το Δήμο Αγίου Δημητρίου σε κατοίκους με ακίνητο επί της λεωφόρου, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για τη διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου λόγω της εκκρεμοδικίας, ακυρώνοντας τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή η ακύρωση εκθέτει ανεπανόρθωτα την κα Ανδρούτσου προσωπικά καθώς παρότι τελούσε εν γνώσει της η ύπαρξη της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, υπέγραψε  σχετική βεβαίωση προς την Περιφέρεια Αττικής για συντέλεση των απαλλοτριώσεων που αφορούν τη λεωφόρο. Ακολούθως έφερε την προγραμματική σύμβαση προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο δίχως να ενημερώσει το σώμα για την εκκρεμοδικία, παρότι ερωτήθηκε ρητά από τον κ. Βρεττό σχετικά.

Τα ζητήματα που αναδεικνύονται αφορούν τόσο τις δαπάνες που έχουν γίνει εκ μέρους του Δήμου για την αναμόρφωση της μελέτης του συγκεκριμένου έργου όσο και την έλλειψη ορθής ενημέρωσης για τη μη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων αλλά και άλλων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στη διαμόρφωση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου για να προχωρήσει η ανάπλαση που σχεδιάζει η δημοτική αρχή.

Αναμένουμε από τη δημοτική αρχή να απολογηθεί για τη μεθόδευση που επέλεξε στο συγκεκριμένο ζήτημα που εκθέτει την πόλη μας και έναντι της Περιφέρειας Αττικής αν και έως τώρα η διοίκηση Ανδρούτσου έχει να επιδείξει περίσσευμα αλαζονείας και έλλειμμα αυτοκριτικής. Προφανώς οι έννοιες “λογοδοσία” και “δημοκρατική λειτουργία” έχουν διαφορετικό νόημα για τους κατ’ ευφημισμό ευαίσθητους σε ζητήματα δημοκρατίας.

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου ότι θα επιδιώξουμε τη λεπτομερή ενημέρωση όλων των κατοίκων για τις βασικές πτυχές αυτής της ανάπλασης που κατά την άποψή μας θα επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των δημοτών του Αγίου Δημητρίου αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της ήδη χειμαζόμενης αγοράς της πόλης μας. Η πόλη μας δεν χρειάζεται μια Αγίου Δημητρίου που θα λειτουργεί ως άξονας μεταξύ των λεωφόρων Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης (πώς θα μπορούσε άλλωστε όταν η ανάπλαση περιορίζεται έως το ύψος της οδού Γράμμου;) με νησίδα που θα αυξήσει την ταχύτητα των οχημάτων εντός του οικιστικού ιστού και με ανεπαρκές πλάτος πεζοδρομίων λόγω της νησίδας. Η πόλη μας έχει ανάγκη μια λεωφόρο που θα εξυπηρετεί πρωτίστως τους δημότες της, και όχι αυτούς που θέλουν να τη διασχίσουν, με πεζοδρόμια και δημοτικό φωτισμό ανάλογο της σημασίας αυτού του δρόμου για την καθημερινότητα των δημοτών.

Από το Γραφείο Τύπου