Η Νεανική Επιχειρηματικότητα στο Προσκήνιο

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου και της συζήτησης για την παροχή κινήτρων προς τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης μας, θέσαμε ένα συνολικό προβληματισμό για την ανάγκη στήριξής τους με ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων.
Στο επίκεντρο αυτών των παρεμβάσεων για τη συνολική στήριξη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στον Άγιο Δημήτριο, και ιδίως για τους νέους επαγγελματίες και εργαζομένους, θέτουμε την ανάγκη δημιουργίας ενός Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα λειτουργήσει ως μηχανισμός διαμεσολάβησης ανάμεσα από τη μία τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και από την άλλη τους εργαζόμενους και τους ανέργους, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους για προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.
Ιδίως στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο μας πρέπει επιτέλους να συζητηθούν προτάσεις όπως η δημιουργία θερμοκοιτίδων για start-ups (νεοφυείς επιχειρήσεις), η άμεση πληροφόρηση για προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ και η διασύνδεση με φορείς όπως η Γενική Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Η υποστήριξη των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας οφείλει να αποτελέσει επίσης έναν βασικό πυλώνα ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη Νεολαία στην πόλη μας, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων που επίκειται, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών. Μια διαδικασία που θα επιτρέψει στην πόλη μας να εμπλέξει τη νέα γενιά στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα.
Η Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου μέσα από στοχευμένες προτάσεις και δράσεις φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία εμπλοκής και ενεργοποίησης των νέων ανθρώπων, του πιο δυναμικού τμήματος της κοινωνίας μας.
Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου
Κώστας Ασημάκης, Συντονιστής Τοπικής Ανάπτυξης
Ελένη Λεωνίδα, συντονιστής Νεολαίας