Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών, οφείλουμε να αναδείξουμε τον πολύπλευρο ρόλο του εκπαιδευτικού. Καθημερινά συναναστρέφεται με τα παιδιά μας, δίνοντάς τους οικογενειακά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά ερεθίσματα. Διαπαιδαγωγεί, ενθαρρύνει και καθοδηγεί, έχοντας κύριο μέλημα την επιτυχία και το μέλλον ενός παιδιού! Είναι παρατηρητής, ψυχολόγος, ακροατής, φίλος.

Είναι ο άνθρωπος που περνά περισσότερες ώρες με ένα παιδί, από ότι οι ίδιοι οι γονείς! Η κοινωνία πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και να τους δίνει όλα τα εφόδια που χρειάζονται. Την ίδια στιγμή ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει την αυτοκριτική του και να επιδιώκει την βελτίωσή του ώστε να μπορεί παραμένει αντικειμενικός, δημιουργικός και «φίλος» του μαθητή.

Ειδικά στην παρούσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της προσαρμογής στις έκτακτες συνθήκες. Του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ανταπόδοση ως πολιτεία και ως κοινωνία.
Εμείς, ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα θα είμαστε δίπλα στον δάσκαλο, στον καθηγητή, στους ανθρώπους της παράλληλης στήριξης, σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας, αρωγοί κάθε πρότασης που θα έχει σκοπό το καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών

Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου

Ελένη Λεωνίδα