Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), μια ημέρα που συνηθίζεται να βγαίνουν ανακοινώσεις για το σημαντικό ρόλο των συμπολιτών μας με αναπηρία, εξαίροντας συχνά τις “ειδικές ικανότητες” που διαθέτουν.
Πολύ συχνά, όμως, η καθημερινότητα γύρω μας έρχεται να μας αποδείξει ότι αυτά τα λόγια είναι κενά περιεχομένου, εκστομίζονται εύκολα την 3η Δεκεμβρίου και μετά καταλήγουν στη λήθη, όπως και τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου θα προτιμήσουμε να πούμε μερικές κουβέντες με γωνίες, και ας ενοχληθούν όσοι αρέσκονται να λένε εύκολα λόγια και μετά να βάζουν τα ζητήματα κάτω από το χαλί.
Τα Άτομα με Αναπηρία αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα του 2020 ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η υποχρέωση της πολιτείας προς αυτά εξαντλείται στην απόδοση κάποιων επιδομάτων ή συντάξεων αναπηρίας, συνήθως μετά από εξαντλητικές και εν πολλοίς απαξιωτικές γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες. Παρεμβάσεις αποσπασματικές για διάφορες κατηγορίες αναπήρων ή για περιορισμένους τομείς της καθημερινότητάς τους συνθέτουν ένα κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης και αλληλεγγύης προς αυτούς τους ανθρώπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παράλληλη στήριξη στην Εκπαίδευση που ουσιαστικά περιορίζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σαν αυτά τα παιδιά να μην έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν στη Δευτεροβάθμια με την υποστήριξη που χρειάζονται.
Η απουσία ολιστικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην ΙΣΟΤΙΜΗ συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της πατρίδας μας οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους στο περιθώριο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική για τα Άτομα με Αναπηρία εξαντλείται στην απόδοση θέσεων στάθμευσης, στην απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και μερικές ακόμα παροχές που δεν απαλείφουν επ’ ουδενί τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των ΑμεΑ, καθιστώντας τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Είναι απαραίτητη μια συνολική στρατηγική που θα ξεκινάει από το αυτονόητο της προσβασιμότητας σε κάθε δημόσιο χώρο (αλήθεια, η πρόσβαση στο Πάρκο του Ασυρμάτου σήμερα για ένα ΑμεΑ με αμαξίδιο είναι εφικτή;), θα συνεχίζει με την ισότιμη συμμετοχή τους σε αθλητικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, εθελοντικά δρώμενα της πόλης, την απάλειψη κάθε γραφειοκρατίας μέσω της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για να φτάνει στη μετατροπή του συμπολίτη μας με αναπηρία από έναν παθητικό καταναλωτή επιδομάτων και συντάξεων σε ενεργό οικονομικό παράγοντας ως εργαζόμενο ή επαγγελματία.
Αυτός είναι ο πήχης για εμάς ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου, να μπορέσουμε να καταστήσουμε κάθε συνδημότη μας με αναπηρία ΙΣΟΤΙΜΟ συμπολίτη μας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Το δικαιούνται οι ίδιοι, το δικαιούται και η πόλη του Αγίου Δημητρίου.
Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου
Αλέξανδρος Αρβανιτάκης