Το θέατρο προστιθέμενη αξία στην Εκπαίδευση

Η 27η Νοεμβρίου είναι μια σημαντική ημέρα για την Εκπαίδευση αλλά και για το Θέατρο. Είναι η ημέρα που έχει οριστεί, ήδη από το 2008, από τον Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση IDEA (International Drama/Theatre & Education Association) ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση (IDEA Day), καλώντας τα μέλη του αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται με το θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα, το θεατρικό παιγνίδι σε οποιαδήποτε διαδικασία τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης να το γιορτάζουν με εκδηλώσεις, παραστάσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, παρεμβάσεις σε σχολεία κάθε βαθμίδας.

Αυτή η σημαντική ημέρα βρίσκει τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και τον κόσμο του Πολιτισμού σε μια πολύ περίεργη συγκυρία καθώς η υγειονομική κρίση έχει πρωτίστως πλήξει τις τέχνες που σχετίζονται με τη συνάθροιση κοινού ενώ παράλληλα διανύουμε τηη 15η ημέρα της δεύτερης καραντίνας. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον καλούνται οι άνθρωποι της Εκπαίδευσης αλλά και του Πολιτισμού να διατηρήσουν ορατό στα παιδιά και στους γονείς αυτόν τον αδιάρρηκτο ιστό που συνδέει την εκπαιδευτική λειτουργία με τον παιδευτικό ρόλο του Θεάτρου.

Το Θέατρο αποτελεί μια σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με μια σημαντική τέχνη που τους επιτρέπει να ονειρεύονται, διαμορφώνει πρότυπα, εμπνέει αλλά και ενώνει, δεδομένου ότι το θέατρο εμπλέκει την κοινότητα ενεργοποιώντας τους ανθρώπους γύρω από ερεθίσματα και προβληματισμούς. Μέσα από τις παραστάσεις που είτε επισκέπτονται τα σχολεία είτε “ανεβαίνουν” στους χώρους πολιτισμού τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν, μεταξύ άλλων, τη Μυθολογία και γνωρίζουν το λαϊκό πολιτισμό του Καραγκιόζη, ενώ στις εφηβικές ηλικίες έρχονται σε επαφή με ζητήματα που απασχολούν τις ηλικίες τους.

Σε μια περίοδο που δυστυχώς η θεατρική αγωγή υποβαθμίζεται, πλέον και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο σύγχρονος Δήμος μπορεί να καλύψει το κενό ενισχύοντας τη συνεργασία Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, εντάσσοντας το “Θέατρο στην Εκπαίδευση” ως έναν κύριο πυλώνα μιας πολιτιστικής αλλά και εκπαιδευτικής στρατηγικής που καλλιεργεί συνειδήσεις και δημιουργεί τον ενεργό πολίτη του αύριο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να στηριχθεί η καλλιτεχνική δημιουργία, ιδίως των ανθρώπων του Πολιτισμού που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, μέσα και από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία του Αγίου Δημητρίου.

Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου

Αλέξανδρος Αρβανιτάκης