Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας για όλους!

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία, που εορτάζεται φέτος για 13η φορά στις 7 Οκτωβρίου, έχει ως βασικούς στόχους να προβάλει την έννοια της Αξιοπρεπούς Εργασίας στους πολίτες, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής και να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ο μέσος δημότης του Αγίου Δημητρίου θα αναρωτηθεί γιατί η προαγωγή της αξίας της Αξιοπρεπούς Εργασίας είναι σημαντική για μια τοπική κοινωνία και πόσο μπορεί να προωθηθεί ως έννοια σε τοπικό επίπεδο. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και αρκετά χρόνια με μια πολυεπίπεδη κρίση, οικονομική και κοινωνική. Η ραγδαία μείωση των μισθών, η αποδυνάμωση του εργατικού δικαίου, η διεύρυνση των ανισοτήτων αποτελούν βασικές επιπτώσεις αυτής της δεκαετούς κρίσης. Η διαδικασία ανάκαμψης που ελπίζουμε να έρθει τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να έχει ως ζητούμενο μόνο την προσέλκυση επενδύσεων και την άνοδο του ακαθάριστου προϊόντος αλλά ιδίως τη σωστή κατανομή του παραγόμενου πλούτου στον πληθυσμό, ιδίως δε στους εργαζόμενους.

Εμείς ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου είχαμε προτείνει τη χάραξη ενός τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου που θα αξιοποιήσει τα τοπική συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας σε τομείς όπως το εμπόριο, την εστίαση, τη βιοτεχνία, την εκπαίδευση κ.α. Στο πλαίσιο αυτού του τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου κεντρικό ρόλο έχουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις εργασίας οφείλουν να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πιο σημαντικά: Αξιοπρεπείς μισθοί, ισχυρή πρόβλεψη για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, στήριξη της μητρότητας, αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στις αμοιβές και τις προαγωγές.
Ταυτόχρονα, προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη οφείλουν να έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δήμου, εκ των οποίων οι περισσότερες ανήκουν σε συνδημότες μας, και η στήριξη των οποίων επιτρέπει την ανακύκλωση των χρημάτων εντός της αγοράς της πόλης.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο μιας τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής, με θέσεις Αξιοπρεπούς Εργασίας, είναι η στήριξη νέων επιχειρήσεων με καινοτομία και ισχυρή προστιθέμενη αξία που θα μπορούν να παράγουν βιώσιμες και όχι ευκαιριακές θέσεις εργασίας.
Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου βγαίνουμε μπροστά στην υπόθεση της τοπικής ανάπτυξης που θα κρατήσει τη νέα γενιά στον τόπο της και θα δώσει ευκαιρία για πρόοδο και προκοπή για κάθε επαγγελματία και εργαζόμενο.