Δελτίο Τύπου για υιοθέτηση συγκεκριμένης διαδικασίας στις παραχωρήσεις χώρων

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Άγιος Δημήτριος 05.09.2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ενδιαφέρον αναμένουμε την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, με μοναδικό θέμα το αίτημα της Ένωσης Αρκάδων Αγίου Δημητρίου για παραχώρηση του πάρκου του Ασυρμάτου στις 10.09 όπου θα διοργανωθεί το Αρκαδικό Γλέντι.
Το ενδιαφέρον της αυριανής συνεδρίασης σχετίζεται με το συνολικό πλαίσιο παραχωρήσεων των χώρων της πόλης σε φορείς και σωματεία, μετά και την εμπλοκή που παρουσιάστηκε προ διμήνου αναφορικά με την ευθεία παραβίαση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους όρους παραχώρησης του Ασυρμάτου στο Σύλλογο Κρητών.
Με αφορμή εκείνη την εμπλοκή, τέθηκε επί τάπητος, με πρόταση μάλιστα δημοτικής συμβούλου της δημοτικής αρχής (κα Ασημακοπούλου), το ενδεχόμενο υιοθέτησης από το Δήμο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τις παραχωρήσεις χώρων συνολικά. Μια πρόταση που θα οριοθετούσε σαφώς το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Δήμου και φορέων, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της ορθολογικής διαχείρισης των χώρων.
Αναμένουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υιοθέτηση μιας σαφούς και διαφανούς διαδικασίας, που θα καταστήσει σαφή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων με το Δήμο φορέων, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα επιλεκτικής διαχείρισης ή αυθαιρεσίας κάθε πλευράς.
Από το Γραφείο Τύπου