Επιστρέφουν τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων!

Τη θεσμοθέτηση Συμβουλίων Νέων σε κάθε δήμο της χώρας, με ισχυρή ποσόστωση γυναικών επί των εκλεγμένων μελών του στο 50%, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Το εν λόγω όργανο, όπως εξήγησε ο υπουργός, θα είναι ενεργό και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα σε κάθε απόφαση του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου, που αφορά στους νέους.
Τα μέλη θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα σε όσους είναι 17 έως 29 ετών και υποχρεωτικά το 50% των εκλεγμένων μελών, (όχι των υποψηφίων) θα είναι γυναίκες.
Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που έρχεται να θεσμοποιήσει μια παρέμβαση στον κρίσιμο τομέα της συμμετοχής των νέων, η οποία αποτέλεσε κεντρική προεκλογική πρόταση και της Πρωτοβουλίας Αγίου Δημητρίου.
Όπως είχαμε προτείνει προεκλογικά, η ανασύσταση ενός Τοπικού Συμβουλίου Νέων θα αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα για τη χάραξη και την εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου δράσης για την Νεολαίας στην πόλη μας. Ένα Συμβούλιο που θα είχε προκύψει από την καθολική συμμετοχή των Νέων της πόλης μας υπό την εποπτεία του Δήμου μας με αποστολή τη διατύπωση γνώμης για αποφάσεις του Δήμου που αφορούν τους νέους και την κατάθεση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδίως την επεξεργασία και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου δράσης για τους νέους της πόλης μας.
Το μοντέλο της Λάρισας
Ήδη, πριν από τις σχετικές εξαγγελίες του υπουργού, υπήρξαν κινήσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Δημοτικών Συμβουλίων Νέων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Λάρισα όπου, σύμφωνα με την απόφαση 48/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, συγκροτήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στη τοπική κοινωνία, την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας και την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν τους νέους και τις νέες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας της Λάρισας αποτελείται από νέους και νέες που κατοικούν στη πόλη ηλικίας 17-30 χρονών.
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λάρισα δεν θα εκλέγετο από καθολική ψηφοφορία μεταξύ των νέων της πόλης αλλά θα αποτελείτο από εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης, ενώ το ένα τρίτο των μελών θα κληρώνονταν από ένα «Μητρώο Νέων Πολιτών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας της Λάρισας στοχεύει:
  • Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
  • Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.
  • Στην ικανοποίηση της ανάγκης για διεκδίκηση μία κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.
  • Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης.
Στην περίπτωση του Αγίου Δημητρίου είναι σαφές ότι σύντομα η πόλη μας θα αποκτήσει ένα Συμβούλιο Νέων που θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις πολιτικές που τους αφορούν καθοριστικά. Το στοίχημα για όλους τους φορείς της πόλης μας είναι να πετύχουμε την όσο μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου, γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά τη νομιμοποίηση του αλλά και τη δυνατότητα παρέμβασης προς όφελος της νεολαίας.
Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου
Η Συντονίστρια Νεολαίας,
Λεωνίδα Ελένη