Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας!

Σε μια περίοδο βαθειάς κρίσης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται, κάθε πολίτης προσωπικά αλλά και συλλογικά καλείται να αρθεί πάνω από τις δυσκολίες της συγκυρίας και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Η δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο έχει αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση του ευ ζειν καθώς είναι σαφές πλέον ότι σημαντικοί κίνδυνοι και προκλήσεις για τους πολίτες είναι ευχερέστερο να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο κοινότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή η Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου δημιούργησε έναν Ιστοχώρο πολιτικής ζύμωσης και προβληματισμού για την πόλη μας.

Σε αυτήν την προσπάθεια, σε μια εποχή δύσκολη για προσπάθειες που επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν τον πολίτη που σήμερα βρίσκεται εγκλωβισμένος στις πιέσεις της καθημερινότητας, απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον και το καλό του Αγίου Δημητρίου, προσβλέποντας στη συμμετοχή σας, τις παρατηρήσεις σας, την κριτική σας.