Οι προτάσεις μας στην Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου συνεδρίασε η διαπαραταξιακή Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και των δημοτικών παρατάξεων. Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου είχαμε επισημάνει, ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή της πριν από 1,5 χρόνο, τη σημασία να λειτουργήσει ουσιαστικά και παραγωγικά η Επιτροπή Υγείας καθώς θεωρούμε ότι η Αυτοδιοίκηση οφείλει να θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση των παρεμβάσεων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, ιδίως εν μέσω της υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας, όπου συμμετέχουν και διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της υγείας, ο πρόεδρος κ. Μπέλος, εκ της θέσεώς του και ως αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, μας έκανε μια αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και για το έμψυχο δυναμικό και τον εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Πρόληψης.

Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο επικεφαλής κ. Αρβανιτάκης και ο νέος εκπρόσωπος της παράταξης στην Επιτροπή οδοντίατρος κ. Σωτήρης Βλασταράκος) θέσαμε μια σειρά από προτάσεις με τις οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να εισηγηθεί η Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίησή τους. Προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και δημόσιας υγείας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Για εμάς είναι κομβικό να υπάρξει ένα ξεκάθαρο όραμα για τη Δημόσια Υγεία στον Άγιο Δημήτριο με μια σαφή στρατηγική με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους προς όφελος των πολιτών. Επίσης, θέσαμε ως ζήτημα την ανάγκη να υπάρξει ενιαίος σχεδιασμός όλων των πολιτικών υγείας εκ μέρους της Επιτροπής Υγείας σε συνεργασία με την αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής, τον Ο.Π.Κ.Α.Π., τον Ο.Π.Α.Π. και άλλους φορείς. Τέλος, προτείναμε ενδεικτικές δράσεις που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση των παροχών υγείας προς τους δημότες όπως η πιστοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων, που σήμερα λειτουργούν στο θολό θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα ιατρεία των δήμων της χώρας, η εφαρμογή ενός προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, με έμφαση στα μέλη των ΚΑΠΗ, μέσω του οποίου θα γίνει η διενέργεια βασικών εξετάσεων καθώς και μια σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση των δημοτών για τα οφέλη της πρόληψης όταν ξεπεραστει η πανδημία του κορωνοϊου, και μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιες ενέργειες.

Αναμένουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας εκ νέου τον Σεπτέμβριο ούτως ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων.