Τέλος στην υποκρισία, θέλουμε πολιτική με αρχές και αξίες!

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πρώτο, και κύριο ζήτημα, που απασχόλησε το σώμα, ήταν η ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, μετά από σχετική εισήγηση της διαπαραταξιακής Αθλητικής Επιτροπής.
Η εισήγηση της Αθλητικής Επιτροπής, που ήταν ομόφωνη πλην της λευκής ψήφου του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης, είχε προκύψει μετά από κοπιώδη προσπάθεια όλων των μελών της σε μια κατεύθυνση να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί από τις αρχικές θέσεις όλων για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα αντιμετώπιζε χρόνιες παθογένειες και ζητήματα που ταλανίζουν τον χώρο του αθλητισμού στην πόλη μας.
Πράγματι, η αρχική εισήγηση ήρθε στο Δημοτικού Συμβούλιο προς ψήφιση, με μια καθυστέρηση δύο μηνών όπως σημειώσαμε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί ο κανονισμός από τη φετινή περίοδο 2020-2021, όπως αναφέραμε παραπάνω ομόφωνα με μια λευκή ψήφο, και με παρατηρήσεις και προτάσεις δημοτικών συμβούλων και παρατάξεων μετά και την ολοκλήρωση της βασικής επεξεργασίας της Αθλητικής Επιτροπής.

Και ως εκ του θαύματος, δημοτικές παρατάξεις με εκπροσώπους στην Επιτροπή και παρότι τελούσαν εν γνώσει των συμβιβασμών που είχαν επιτευχθεί, επέλεξαν να σταθούν απέναντι σε αυτή την εισήγηση, “αδειάζοντας” ουσιαστικά τα ίδια τους τα στελέχη.

Η χθεσινή συνεδρίαση εστίασε σε μια σειρά από ζητήματα, με επίκεντρο την επιβολή ή μη οικονομικού αντιτίμου στη χρήση των γηπέδων αντισφαίρισης, από την αθλητική περίοδο 2021-2022 και όχι από τη φετινή. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε την εντελώς απαράδεκτη επιλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου να μην επιτρέψει την “παρουσία” εκπροσώπου δημοτών που ενδιαφέρονταν για τη χρήση των γηπέδων αντισφαίρισης, παρότι είχαν συγκεντρώσει δεκάδες υπογραφές και είχαν στείλει σχετική επιστολή, μια επιστολή που δεν αναγνώστηκε καν στη συνεδρίαση. Παρά την απουσία τους όμως οι ισχυρές τους πιέσεις προς τη δημοτική αρχή, ώθησε τη διοίκηση του Ο.Π.Α.Π. να υιοθετήσει την πλειονότητα των αιτιάσεων που έθεσαν ως προς τις ώρες και τη διάρκεια χρήσης των γηπέδων αντισφαίρισης.

Ως Πρωτοβουλία, έχοντας λάβει γνώση των επιχειρημάτων των πολιτών, εστιάσαμε στην ανάγκη αντιμετώπισης των κακών πρακτικών των παλαιότερων ετών στα γήπεδα της αντισφαίρισης, πρακτικές που αποτέλεσαν τη βασική δικαιολογητική βάση για την επιβολή του οικονομικού αντιτίμου. Υποστηρίξαμε ότι η υιοθέτηση σοβαρών ελέγχων στους αθλητικούς χώρους και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην προκράτηση ωρών για άθληση μπορεί να αντιμετωπίσει δραστικά τις κακές πρακτικές που είχαν παρατηρηθεί, ενώ η παρούσα αθλητική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά ως προς την πραγματική ζήτηση των χώρων από πολίτες και αθλητικά σωματεία, με στόχο να ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ την εφαρμογή του οικονομικού αντιτίμου την επόμενη χρονιά. Μια επιχειρηματολογία που υιοθέτησε εν πολλοίς τόσο ο πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλος όσο και η ίδια η Δήμαρχος και στην οποία θα επανέλθουμε ξανά με στόχο να μην ενεργοποιηθεί ούτε το επόμενο έτος η πρόβλεψη του οικονομικού αντιτίμου.

Ως προς τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τον νέο Κανονισμό, θεωρούμε μεταξύ άλλων εξαιρετικά θετική τη συμπερίληψη των σωματείων πολεμικών τεχνών στα προς επιδότηση σωματεία, καθώς και την αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης για τον υπολογισμό των επιχορηγήσεων, που θα διευρύνει τους δικαιούχους των ενισχύσεων, εις βάρος των σωματείων που επί σειρά ετών λάμβαναν τη μερίδα του λέοντος των σχετικών ποσών.

Τέλος, θεωρούμε απίστευτα υποκριτική τη στάση δημοτικών παρατάξεων και συμβούλων, οι οποίοι παρότι συμμετείχαν αφενός στην Αθλητική Επιτροπή με εκπρόσωπός τους, αφετέρου απέστειλαν και εκ των υστέρων παρατηρήσεις επί της εισήγησης για τον νέο Κανονισμό, επέλεξαν να ακυρώσουν αυτή τη συλλογική προσπάθεια με αιτιάσεις που δεν μπορούν να σταθούν. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε συλλήβδην με απαξιωτικούς όρους όλα τα σωματεία της πόλης ούτε να δημιουργούμε εντυπώσεις ότι με τον συγκεκριμένο Κανονισμό “ιδιωτικοποιείται” ο αθλητισμός στην πόλη συνολικά λόγω μιας ελάχιστης ετήσιας χρέωσης 5 ευρώ για τη δημιουργία της Κάρτας Αθλητή.

Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου θα σταθούμε δημιουργικοί σε κάθε θετική προσπάθεια που γίνεται στην πόλη μας, με την ίδια συνέπεια που ασκούμε σκληρό έλεγχο στη Δημοτική Αρχή, όπως απέδειξε και η από τις 23.09 έντονη κριτική που ασκήσαμε στη διοίκηση του Ο.Π.Α.Π. για την κατάσταση των αθλητικών χώρων στο γήπεδο 9Χ9 στον Ασύρματο.

Η Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου θα συνεχίσει να πολιτεύεται με αρχές και αξίες, αναλαμβάνοντας το κόστος να συγκρούεται, αλλά και να συμφωνεί όπου κρίνει, ότι αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και το καλό των δημοτών.