Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

Η 1η Οκτωβρίου όπου εορτάζουμε την «Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας» οφείλει να μας υπενθυμίζει το χρέος μας προς τους ανθρώπους αυτούς στους οποίους οφείλουμε το ποιοι είμαστε σήμερα. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολύ επικίνδυνης υγειονομικής κρίσης, στήριξαν διαχρονικά την ελληνική κοινωνία, επιτελώντας ένα σημαντικότατο ρόλο στη λειτουργία της οικογένειας με τη γαλούχηση των παιδιών στις παραδοσιακές αρχές και αξίες. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα των μνημονίων, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας κλήθηκαν να στηρίξουν με τις συχνά πενιχρές και απομειωμένες συντάξεις τους τα παιδιά και τα εγγόνια τους, συμβάλλοντας δυσανάλογα στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε ως χώρα από το 2009.

Ως ελάχιστη ανταπόδοση για τη διαχρονική τους συμβολή στην κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών της ελληνικής κοινωνίας, εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ποιοτική τους διαβίωση, την αντιμετώπιση κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των ηλικιωμένων, την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας, πολιτισμού και αθλητισμού που θα αναβαθμίζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους για το υπόλοιπο του βίου τους.

Σε αυτή τη στόχευση σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν θεσμοί όπως τα Κ.Α.Π.Η. αλλά και το σημαντικό πρόγραμμα του “ Βοήθεια στο Σπίτι”. Με επίκεντρο τα 5 ΚΑΠΗ της πόλης και με πολυδύναμο εργαλείο το “Βοήθεια στο Σπίτι”, ιδίως στον Άγιο Δημήτριο, όπου οι οικογενειακοί δεσμοί και ο θεσμός της γειτονιάς παραμένουν πολύ ισχυροί, οφείλουμε και μπορούμε να ανταποδώσουμε στους ανθρώπους μας αυτά που τόσα χρόνια μας έδιναν απλόχερα.
Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου έχουμε ψηλά στις προτεραιότητές μας την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών και δράσεων στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της συμμετοχής για τα αγαπημένα μας πρόσωπα της τρίτης ηλικίας, δράσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλουν καίρια στην κοινωνική συνοχή.

Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου

Βασιλική Βαζαίου