Απίστευτα Φαινόμενα Κακοδιοίκησης στον ΟΠΑΠ του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Απίστευτα φαινόμενα κακοδιοίκησης παρατηρούμε το προηγούμενο διάστημα στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, όπως προκύπτει και από το τελευταίο συμβάν με τον διαγωνισμό δοκιμίου που έχει ήδη προγραμματίσει η πρόεδρος κα Βασιλεία Αλεξίου, ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τηλεφώνημα που λάβαμε από την πρόεδρο του Ο.Π.Α.Π. για εκ των υστέρων συμπερίληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της 11.03.2021 μιας απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού δοκιμίου, σε συνεργασία με το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πε.Κ.Ε.Σ.), αποκαλύφθηκε ότι δεν επρόκειτο απλά να υπάρξει μια έκτακτη απόφαση επειδή «πίεζαν οι ημερομηνίες», όπως μας προβλήθηκε από την πρόεδρο του οργανισμού, αλλά για μια ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ νομιμοποίηση μιας συνεννόησης που είχε ήδη προηγηθεί και ολοκληρωθεί.
Δηλαδή μας ζητήθηκε να υπάρξει απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 11.03, ενώ ήδη από τις 10.03 είχε σταλεί το σχετικό έγγραφο από το 4ο Πε.Κ.Ε.Σ. προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας για τη διενέργεια διαγωνισμού δοκιμίου, σε συνεργασία με τον Ο.Π.Α.Π., φυσικά εν αγνοία των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Αυτή η εκ των υστέρων νομιμοποίηση με λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ μεταγενέστερα από την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της ληφθείσας απόφασης, φαίνεται να αποτελεί μια πάγια τακτική που έχει ακολουθηθεί ξανά και ξανά από τη διοίκηση του Οργανισμού, κατά παρέκκλιση κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης και αγνοώντας πλήρως την άποψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετατρέπεται έτσι σε μηχανισμό επικύρωσης προειλημμένων αλλά και εκτελεσμένων αποφάσεων.
Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αποφάσεις που κινούνται εκτός κάθε πλαισίου χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας και επιφυλασσόμαστε για την παρουσία μας στο σημερινό έκτακτο Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π. που συγκλήθηκε μετά την άρνησή μας να δεχθούμε αναδρομική συμπερίληψη της σχετικής απόφασης στο Δ.Σ. που διενεργήθηκε στις 11.03. Τέλος, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι αυτά τα φαινόμενα κακοδιοίκησης συμβαίνουν σε έναν Οργανισμό του οποίου η πρόεδρος παραμένει στη θέση της παρότι έχει διοριστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο νομό Ρεθύμνης και προφανώς απουσιάζει τακτικά από τον Άγιο Δημήτριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιμέλεια άσκησης των καθηκόντων της.
Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου
Αλέξανδρος Αρβανιτάκης