Είναι προτεραιότητα η αντισεισμική προστασία

Ο θυμόσοφος λαός έχει το ρητό “όσο δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα”. Η χτεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση ανοικτά της Σάμου έρχεται να μας υπενθυμίσει τη σημασία της αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων κτιρίων, ιδίως των σχολείων.
Ένα ζήτημα που απασχόλησε επανειλλημένα τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από παρεμβάσεις δικές μας και άλλων δημοτικών παρατάξεων. Ήδη από πέρυσι είχαμε τονίσει στο δημοτικό συμβούλιο ότι ο Δήμος οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικό έλεγχο της αντισεισμικής προστασίας των δημοτικών κτιρίων και ιδίως των σχολείων, ούτως ώστε να υπάρξουν τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις ενίσχυσης όπου θα κρινόταν απαραίτητο.
Δυστυχώς η απάντηση της δημοτικής αρχής ήταν ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Οργανισμό Αντι-Σεισμικής Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ο οποίος είχε προχωρήσει σε ένα δειγματοληπτικό μακροσκοπικό έλεγχο το 2011. Εμείς επιμέναμε ότι οφείλει η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε σχετικούς ελέγχους με ίδιους πόρους και να αναζητηθεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, όπου υπήρχε σχετική διαθεσιμότητα.

Μόλις προχτές, με αφορμή τη συζήτηση για ένα πρόγραμμα για τον έλεγχο της αντισεισμικής προστασίας των 45 σχολικών κτιρίων της πόλης μας, που πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, πληροφορηθήκαμε ότι ένας τέτοιος μακροσκοπικός έλεγχος κοστολογείται στα 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για σε βάθος έλεγχο των σχολικών κτιρίων μπορεί να ανέλθει έως τα 500 χιλιάδες ευρώ.
Στις αιτιάσεις μας γιατί δεν αποτέλεσε έως τώρα προτεραιτότητα του Δήμου να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ελέγχων με ίδιους πόρους, η απάντηση από τη Δήμαρχο ήταν ότι ο Δήμος δεν μπορεί να υποκαθιστά διαρκώς το ρόλο του κράτους που πολύ συχνά δεν επιτελεί τις υποχρεώσεις του.

Ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου θεωρούμε ότι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, και εν γένει η Αυτοδιοίκηση, οφείλει να καλύπτει αυτά τα κενά του κράτους όπου κρίνεται ότι τίθεται ζήτημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όπως π.χ. με δεκάδες πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από δήμους για τη λήψη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την πανδημία.
Η αντισεισμική προστασία μπορεί να μην αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων αλλά αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Δεδομένου δε ότι το κόστος για τον επαρκή έλεγχο των δημοτικών κτιρίων είναι επουσιώδες σε σχέση με τους κινδύνους που κρύβονται από μια πλημμελή εικόνα της αντισεισμικής προστασίας των δημοτικών κτιρίων, θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου φέρει ακέραια την ευθύνη για τις έως τώρα παραλείψεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Με ανάλογη διάθεση θα πιέσουμε για την ανάληψη πρωτοβουλιών και σε άλλους τομείς πολιτικής όπου κρίνουμε ότι ο Δήμος οφείλει να καλύπτει τα κενά της κεντρικής διοίκησης, προτεραιοποιώντας πόρους υλικούς και ανθρώπινους σε σχέση που δράσεις που σήμερα γίνονται δίχως να αποτελούν επείγουσα ανάγκη.

Στέλνουμε την συμπαράσταση μας στην Σάμο που μετρά τις πληγές της. Συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τον 17χρονο Άρη και την 15χρονη Κλαίρη.

Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου

Αλέξανδρος Αρβανιτάκης